Articles

DronePortal 2017 door Drone-Racing Belgium

Na een geweldige editie van het DronePortal evenement in 2016, pakte Drone-racing Belgium dit jaar uit met een nog straffere versie van hun indoorspectakel. De leden van Drone-racing Belgium waren zeker niet aan hun proefstuk toe. In de twee jaar dat ze actief zijn, hebben ze alles uit de kast gehaald om het FPV drone-racen vorm te geven in België. Met hun website (www.droneracingbelgium.be) bieden ze een ideaal platform om mensen samen te brengen, ideëen uit te wisselen en events te organiseren. Op het moment van schrijven staat de teller op 75 openbare events en 463 geregistreerde piloten. Door hun inzet en samen met de steun van de FPV-racing community zelf zijn er al vele mooie zaken gerealiseerd waaronder periodieke trainingssessies in de parkeergarage van C-Mine te Genk, een digitaal draadloos timing-systeem, enz.

DronePortal 2017 logo

Voor deze editie van DronePortal zijn er maar liefst 64 piloten uit 7 verschillende landen afgereisd naar DronePort te Brustem om het tegen elkaar op te nemen op een adembenemende indoor track. Net zoals vorig jaar was er veel aandacht besteed aan de racetrack, met dit keer als wereldprimeur volledig computergestuurde RGB LED-gates. Meer dan 50 verlichte trackonderdelen, 250 meter LEDstrip (goed voor 15000 LEDs), 1200 meter kabels en 5 DMX-controllers werden gebruikt om de track vorm te geven. De toeschouwers konden ook volop genieten van de races met een volledig zicht op de track én live-video die op grote schermen in de publieksruimte opgesteld stonden.

DronePortal 2017 badges

Deze keer ging het evenement door op zaterdag en zondag. Zaterdag stond volledig in het teken van kwalificatie. De snelste 12 piloten waren zeker van een kwalificatie voor de finalereeksen op zondag en mochten ’s avonds extra oefenheats vliegen op de in het donker verlichte track. De overige 4 piloten voor de finalereeksen werden op zondag door 3 extra kwalificatieheats geselecteerd.

Na de registratie, het uitdelen van de pilootbadges en de technische controle van de quadcopters, werd er een algemene pilotenbriefing gehouden waarin de regels voor iedereen duidelijk werden opgelijst. Het opzet van de kwalificaties was simpel: 4 heats van 3 minuten waarin je zoveel mogelijk rondjes moest zien te vervolledigen. Het slechtste resultaat werd geschrapt en de overige heats werden samengeteld tot een eindresultaat van de dag. Hieruit kwamen dan de eerste 12 gekwalificeerde piloten.

DronePortal 2017 public fpv screen

Doorheen de dag verliepen de heats quasi vlekkeloos. De enkele problemen met videosignalen waren dan ook meestal te wijten aan kapotte videozenders door crashes in vorige heats. De organisatie had ervoor gezorgd dat iedereen gebruik kon maken van een ground-station (de ontvanger van het videosignaal) met ClearView ontvangers. Deze ontvangers voorzien een beter videosignaal in moeilijke omgevingen zoals indoor en waren dus de perfecte keuze voor dit evenement.

Doorheen het evenement konden het publiek en de piloten ook genieten van een hapje en drankje. De hamburgers en pasta waren de perfecte toevoeging aan een reeds geslaagd weekend.

DronePortal 2017 snacks and drinks

DronePortal 2017 final line-up

Op zondag kwamen de overige piloten samen om te strijden voor de laatste 4 plekjes voor de finalereeksen. Rond de middag waren de 16 gekwalificeerde piloten gekend en kon er worden overgegaan naar de finalereeksen. Deze reeksen werden afgewerkt in een dubbel eleminatie toernooi format zodat één crash nog niet perse betekent dat je uit het toernooi ligt.

De buitenlandse piloten kwamen uiteraard niet voor een plekje in de middenmoot en dat zagen we ook in de 4 overgebleven piloten voor de laatste finalerace: twee nederlanders, een rus en een duitser streden om de podiumplaatsen. Tijdens de finale werd niet strategisch gevlogen maar meteen op de limiet geraced voor de eerste plaats. De nederlander Dino Joghi pakte (opnieuw) de overwinning! De winnaar van de editie van vorig jaar verlengde zijn titel als nummer één van DronePortal met een sterke reeks in de finale. Op nummer 2 kwam Bor (Gleb Shirshov), nummer 3 was Fullstick FPV (Martijn De Kemp).

DronePortal 2017 winner Dino Joghi

Een bloedstollend einde van een geweldig evenement!

Aftermovie door JaZzMaN251:

 

SaveSave

DronePortal 2017 by Drone-Racing Belgium

After a great edition of the DronePortal event in 2016, Drone-racing Belgium presents an even greater version of their indoor spectacle. The members of Drone-Racing Belgium aren’t just testing the waters. In the two years they are active, they gave everything they’ve got to shape the FPV drone-racing in Belgium. Their website (www.droneracingbelgium.be) offers an ideal platform to get people together, to share ideas and to organise events. At the time of writing, the counter is at 75 public events and 463 registered pilots. Because of their commitment and together with the support of the FPV-racing community, a lot of things have been accomplished including periodical trainingsessions in the parking lot of C-Mine in Genk, a wireless timing system, etc.

DronePortal 2017 logo

For this edition of Droneportal, a whopping 64 pilots from 7 different countries have travelled to Droneport in Brustem to compete against each other on a breath taking indoor track. Just like last year, a lot of attention has been paid to the racetrack, which featured worlds first computerized RGB LED-gates. More than 50 illuminated track objects, 250 meters of LEDstrips (around 15000 LEDs), 1200 meters of cable and 5 DMX-controllers were used to shape the track. The public could enjoy the races with a full view of the track and live-video feeds on big screens that were set up all around.

DronePortal 2017 badges

This time the event was held on saturday and sunday. Saturday was all about qualification. The fastest 12 pilotes were sure of a spot in the finals on sunday and got the chance in the evening to do extra practice heats on the night track. The other 4 qualified pilots were selected on sunday, where 3 extra qualifying heats were held.

After registration, handing out the pilot badges and technical inspection of the quads, a general briefing was held were the rules were clearly listed. The qualification format was easy: 4 heats of 3 minutes were pilots tried to fly as many complete laps as possible. The worst result got cancelled and the other heats were add up to an endresult. These results lead to the first 12 qualified pilots.

DronePortal 2017 public fpv screen

Throughout the day, running the heats went almost flawless. The few problems that arose were mostly due to faulty video transmitters from crashes in previous heats. The organisation provided groundstations (the receivers of the video signal) for every pilot with ClearView receivers. These receivers provide a better video signal in rough environments like indoors and were the perfect choice for this event.

Throughout the event the public and pilots could enjoy drinks and snacks. The burgers and pasta were a perfect match for this great weekend!

DronePortal 2017 snacks and drinks

DronePortal 2017 final line-up

On Sunday, the remaining pilots gathered to fight for the last 4 spots in the finals. Around noon, all 16 qualified pilots were known and the finals could take off! These heats were flown in a double elemination tournament scheme, so that one crash doesn’t mean you’re out of the tournament.
The foreign pilots apperantly didn’t travel that far for a position in the midfield. The final four contenders were from The Netherlands, Russia and Germany. During the final race there was no room for tactics. Everyone flew to the limit from start to end. Dutch pilot Dino Joghi (again) took 1st place! The winner from last years edition extended his title as the number one of DronePortal with a perfect final race! 2nd place went to Bor (Gleb Shirshov), in 3rd was Fullstick FPV (Martijn De Kemp).

DronePortal 2017 winner Dino Joghi

An exiting end of an amazing event!

Aftermovie by JaZzMan251:

SaveSave

SaveSave

SaveSave